Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rólunk írták

Bajomi Anna Zsófia
ELTE TáTK Szociálpolitika MA
Aktív időskor
Az Idősek szemináriumot lezáró dolgozat
2013. január


Tartalomjegyzék
Az Idősek Klubja tevékenysége...................................................................................2
A klub hangulata..........................................................................................................3
A foglalkozás ..............................................................................................................4
Aktív nyugdíjasok .......................................................................................................6
Motivációk...................................................................................................................7
Következtetések...........................................................................................................8
Felhasznált irodalom:...................................................................................................9

Az idősek szeminárium keretében Esztergályos Attila csoporttársammal együtt a
gazdagréti VI. számú Idősek Klubjában tartottunk foglalkozást az önkéntességről.
Az Idősek Klubja tevékenysége
Idősek nappali ellátását minden háromezer főnél nagyobb település
önkormányzata köteles ellátni. (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról) A IV. számú idősek klubja az Újbudai Önkormányzat által
működtetett több klub egyike.
A klubba járók 90%-a öregségi nyugdíjjal rendelkező lakosokból áll. A gondozói
tevékenység egyik célja a fizikai állapot fejlesztése, az állóképesség megtartása.
Ehhez rendszeres tornát biztosítanak. Fontos szerepet kap az egészséges
életmódra való koncentrálás, szakemberek bevonásával, szűrések szervezésével,
tájékoztatással.
A kognitív képességek fejlesztése a tudások átadásával igyekeznek az idősek
érdeklődését felkelteni új dolgok iránt, valamint intézményen kívüli kulturális,
ismeretterjesztő programokat szerveznek. A klubban Könyves Kázmér Irodalmi
Kör is működik. Speciális foglalkozásokkal a részvevők memóriáját, szókincsét,
kommunikációs készségeit kívánják fejleszteni. Az önkifejezést a kézműves
tevékenységek is segítik.
Tevékenységük hatással van a tagok érzelmi, hangulati állapotára is. Fontos
szerepe van a munkatársak érzelmi és kommunikációtudományi ismeretének, az
empátiának, a feszültség kezelésének, kiegyensúlyozott és a megfelelő
szakismerettel felruházott személyiségének.
Nagy figyelmet fordítanak a gondozottak emocionális állapotára, céljuk a
depresszió megelőzése és annak kezelése a közösség szintjén. A lelki krízisek
megértéséhez és előremutató megoldásához is segítséget nyújtanak. A közösségi
együttélés szabályainak sikeres megtartása érdekében nagy figyelmet fordítanak
az egyén lelki-, kommunikációs gátjainak felszabadítására.
Tevékenységük kiterjed még a szociális ügyek intézésére, információnyújtásra, a
hozzátartozókkal való kapcsolattartásra. Kapcsolatban vannak a

társtudományokkal képviselőivel, szakemberekkel - pl. ügyvéd, orvos stb.
Tevékenységükre a szociális munkások etikai kódexe az irányadó. (Szakmai
Protokoll)
A klub hangulata
Az Idősek klubja a közelben lévő Nyugdíjasházból költözött nemrégiben a
mostani helyére, a Gazdagréti tér 1. szám alá, egy önálló helyiségbe. A klubban
dolgozó gondozó szerint az önálló helyiség, még ha kisebb is, mint a korábbi,
sokkal jobban működik. A klubhelyiség meglepően hangulatos. Miután nagyon
közel lakom hozzá, így hazafelé menet mindig jó érzés volt benézni a meleg
színekkel kifestett, barátságos hangulatot árasztó helységben. Ezért is esett a
választásunk erre az intézményre. Mikor beléptünk, még inkább meggyőződtünk
róla, hogy milyen szép a tér kialakítása. Karácsony előtt pár nappal a karácsonyfa
és a többi adventi dísszel ízléses formában adtak karácsonyi hangulatot a helynek.
A klubba vezető „előszoba” baloldalán a dolgozók irodája van, míg jobboldalt egy
hosszú könyvespolc, a klub könyvtára választotta el a klub fő terét a bejárattól. A
klub nagyobb részét elfoglaló középső tér egyrészt étkezőként szolgál, másrészt az
itt lévő asztalok körül zajlanak a benti programok. Az egész klubnak volt egyfajta
nappali hangulata, mely a zongorának, nagy képernyős tévének, illetve a további
könyvespolcoknak köszönhető, valamint az étkező résztől kicsit elkülönülő,
kényelmes foteloknak. Az „előszoba” és a „nappali” tér között számítógépes
asztalok helyezkednek el, ahol a klubba járókról internetezhetnek, s egyéb célokra
használhatják a gépeket. A gépek képernyőkímélőjén a klub életéről szóló
fényképek pörögnek.
A klub részét képezi még egy konyha helyiség is. A klub díszítésében egyébként
aktív szerepet játszanak a klubba járók, a klub honlapján olvasható, hogy többen
kitüntetést kaptak a hely széppé tételében játszott szerepükért. A klubot egyébként
mindig közösen díszítik ki, az évszaknak megfelelő hangulatúra, s a kreatív
tevékenységekhez értő klubtagok mindig hozzáadják a munkához tudásukat,
ötleteitek.
A klub előtt elterülő kis kert ápolásában is aktív részt vállalnak a klub tagjai.
Összességében elmondható, hogy a klub igen otthonos hangulatú, egy kellemes

lakótérre hasonlít a kialakítása, s ez szerintem igen fontos és pozitív alapja a
klubban zajló jó munkának.
A foglalkozás
Megérkezésünkkor épp ebédidő volt. A klub otthonos hangulatát egy kis időre
elrontotta az, hogy a konyha, a menza-típusú életek és a sok asztal előhívta
belőlem az iskolai menza emlékeit, de az asztaloknál folyó beszélgetések hamar
feloldották ezt az érzést.
Ebéd után megkezdtük a prezentációnkat. A felkészülés során először Attila ötlete
nyomán Sociopolyt1 szerettünk volna játszani az idősekkel, de rájöttünk, hogy az
időseknek a hosszú életük során feltehetőleg igen sok nehéz élethelyzeteben volt
részük (háborúk, diktatúrák, szűkös anyagi lehetőségek), illetve akár jelenleg is,
ha alacsony a nyugdíjuk vagy családjuk nem támogatja őket, akkor
mindennapjaik része a szegénység, ezért a játék egyik fő célja, hogy a játékosok
megtapasztalják „játékos” formában a szegénység mikéntjét, nem lenne releváns.
Továbbá nem akartunk nehéz, feszültségekkel teli témákat felvető foglalkozást
tartani, mert könnyen konfliktusok alakulhatnak ki, illetve inkább jó hangulatot
szerettünk volna teremteni, és pozitív gondolatokat átadni.
Így jött az ötlet, hogy az önkéntesség legyen a foglalkozásunk témája, különös
tekintettel az időskori önkéntes lehetőségekre. Attilával közösen összeraktunk egy
prezentációt, amely először az önkéntesség fogalmát járta körül, majd saját
személyes tapasztalatainkon keresztül mutattuk meg, hogy miért is jó önkéntesnek
lennek. Én több külföldi példát hoztam (Európai Önkéntes Szolgálat keretében
Olaszországban szerveztem kerékpártúrát; több nemzetközi környezetvédelemmel
kapcsolatos táborban, nemzetközi cserében vettem részt, illetve egy biofarmon
dolgoztam.). Az „élménybeszámolómat” sok képpel színesítettem, hogy minél
érdekesebb legyen, s minél jobban át tudjam adni, hogy mennyire meghatározó
élményt adtak ezek a programokat.
Attila Vöröskeresztes és Unicefes élményeiről beszélt, mindkét szervezetnél a
1 „A játékban bárki kipróbálhatja, mire is elég a segélyből, családi pótlékból, GYES-ből, fekete munkából szerezhető
jövedelem. A játék során egy átlagos hónap napjain haladunk végig – némileg meggyorsítva az időt, kockadobások
segítségével –, a játékosoknak a tartósan munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai között kell túlélnie a hónapot (a
bevételek és kiadások összegei hozzávetőleg megfelelnek a mai magyar valóságnak.” Forrás:
http://tatk.elte.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1451&Itemid=758

nehéz sorsú gyerekek életén igyekeznek segíteni: a Vöröskeresztnél Attila szegény
gyerekeket táboroztatott, míg az Unicefnél szakmai háttérmunkát végez. Itt a
beszámolót a képek mellett két videó illusztrálta. Az Unicef egyik kampány filmje
különös szívhez szóló volt.
A prezentációnkat az időskori önkéntes lehetőségek bemutatása zárta. Bemutattam
a Grundtvig projektet, mely keretében több hetes külföldi cserékben vehetnek
részt 50 évnél idősebbek, az utazás előtt felkészítő programok vannak. Meséltem
egy már megvalósult Grundtvig projektről, hogy érthető legyen, miről is szól egy
ilyen csere. Illetve beszéltünk egyéb lehetőségekről, úgymint fiatalok
korrepetálása, szomszédsági körök alakítása, környezetvédelmi akciók, stb.
Az előadás végén pedig beszélgetést kezdeményeztünk az idősekkel. Az egyik
résztvevő mondta, hogy hozzá mindig kopogtatnak adománygyűjtők. Sajnos
félreértettem a hozzászólást, és úgy gondoltam, hogy ez őt zavarja, ezért
elmagyaráztam, hogy bár kellemetlenek lehetnek a házalók, de a nagy civil
szervezetek egy része független az államtól, ezért kell ilyen formában
adományokat gyűjteniük, és hogy ez nem is igazi önkéntes munka, mert az
önkéntes munkák általában sokkal kreatívabbak. Később a hölgy elmondta, hogy
ő valójában mindig ad egy kis pénzt ilyenkor, mert szégyen, hogy milyen
szegénységben élnek emberek. Egy másik nő a szegénység kapcsán elmesélte,
hogy az Illatos úton volt tanítónő, és mikor családlátogatásra ment a gyerekhez,
akikről nagy szeretettel beszélt, mindig elszörnyedt, látva a családok
életkörülményeit. Ennél a pontnál elkanyarodott egy olyan irányba a beszélgetés,
amit nem nagyon terveztünk, s a cigánysággal való együttélés nehézségeiről, a
szegénység magas fokáról, a megoldásokról beszéltek.
Itt próbáltam rövidre zárni a témát, mert bár számomra is fontos és izgalmas ez a
téma, de az foglalkozásunknak nem ez volt a témája. Nem akartam, hogy túl
messzire menjen volna a vita, s érzelmeket szítson, stb. Ezért inkább visszatértem
az önkéntességre, de evvel kapcsolatban az egyik hölgy tömören és velősen
megállapította, hogy ők már túl idősek ahhoz, hogy ilyesmibe kezdjenek.
Nem voltam igazán elégedett a foglalkozás beszélgetős részével, mert úgy érzem,
nem tudtuk átadni igazán az üzenetünket. A dolgozatra való készülés közben
olvasott irodalmak egy kis segítséggel szolgáltak a kudarcos rész okainak
megértésben.

Aktív nyugdíjasok
Vári Anna Nyugdíjasok új utakon című könyvében aktív nyugdíjasokkal készül
interjúk olvashatók (pl. civil aktivista, városvédő-jogász, túraszervező, rovarász,
adománygyűjtő). A kertész című interjúban Ványi Sándor volt BKV diszpécserrel
ismerkedhetünk meg, aki nyugdíjas éveiben a már korábban is meglévő sasadi
kertjét ápolja, s tavasztól őszig napi hat órát tölt kinn a kertjében, télen pedig
technikai újdonságokkal kapcsolatos könyveket olvas. Sándor egyébként hat
elemit végzett Nyíregyháza mellett, s gazdálkodó családból származik, ahol
állatok tartottak, s nagyon sokféle zöldséget termeltek, innen származik az a
tudása, mely révén a saját kertjét gondozni tudja. Sándor szerint az alkotás
szeretete veszi rá az embert, hogy idős korában is aktív maradjon, az ő esetében
85 évesen is mindennap kijárjon a kertjébe. (Vári, 2010, 186- 195. o.)
Egy másik interjún keresztül N. Erzsébettel, „humanista filantróppal”
ismerkedhetünk meg, aki miután leszázalékolták több kulturális egyesületben is
komoly szerepet vállalt. Egyrészt a Bibó István Szellemi Műhelyben szervez
előadásokat, a részt vesz a könyvkiadás munkájában. Emellett belemélyedt a
judaisztikába, s egy zsidó kulturális egyesültben is aktív. A társasházában pedig
számvizsgáló bizottsági tag. Egy hévízi rehabilitáció során megismerkedett sok
hozzá hasonló sorsú emberrel, ekkor tudta elfogadni, hogy sántít. Azóta aktívan
érdekli az akadálymentesítés problémája. Sokrétű és lelkes tevékenységét saját
személyiségjegyeire, vonásaira vezeti vissza (nyitottság, tolerancia, filantrópia),
illetve humán műveltségére. A családja nem támogatja sem a tevékenységeiben,
sem anyagilag, így a pénzügyi helyzete nem túl stabil. Erzsébet szerint
visszajelzéssel, értékeléssel lehet fenntartani az emberek aktivitását. Emellett
fontosnak tartja, hogy mindenki ingyenesen vagy olcsón hozzáférhessen
újságokhoz, internethez, könyvtárhoz. (Vári, 2010. 102-111.o.)
Vári szerint a kreatív nyugdíjasok sokféle közvetlen és közvetett hatással járulnak
hozzá a társadalmi élethez, úgymint: örömszerzés saját maguk és mások számára;
tanítás, nevelés, ismeretterjesztés; civil közösségek építése, bizalom erősítése;
hátrányos helyzetű csoportok érdekképviselete; természeti és kulturális értékek
védelme; tudományos, művészeti értékek gyarapítsa; egészségmegőrzés,
gyógyítás.
Talán ha a fenti történetek valamelyikét is bemutatjuk a Nyugdíjas klubban, az

közelebb hozta volna a témát a közönségünkhöz.
Motivációk
Riemann Az öregedés művészete című könyvében leírja, hogy a nyugdíjazás után
fennmaradó aktivitás nagyban megkönnyíti az időskori életet. S a meglévő
potenciál kihasználása a társadalom érdeke. Emiatt hasznos volna, ha rövid
képzésekkel lehetővé tennénk, hogy az idősek bekapcsolódjanak a segítő
szakmákba. Riemann arról is ír, hogy milyen jótékony hatással lehet az egyéni
vagy akár csoportos pszichoterápia az idős emberek számára, hiszen azáltal, hogy
áttekintik eddigi életüket, mélyebben önismeretre tehetnek szert, s ez új utakat
nyithat meg előttük.
A pszichológiai területén Ranschburg Jenő összegyűjtötte B. Neugarten és R.
Kuhlen kutatásai alapján, hogy mik azok a frusztráló tényezők, melyek az időskori
motivációkat befolyásolhatják:
Életkori státus foka a társadalomban: ha a társadalomban a fiatok nagyobb
elismertséggel, megbecsültséggel rendelkeznek, úgy az idősek státusszükségletekből
fakadó frusztráltsága erősödik.
Idő és pénz korlátok: a sok éven át nem gyakorolt nem megerősített motivációs
tendenciák megszűnnek.2 A pénzhiány következtében a gyakorlat, megerősítés
hiányában is kiesnek szükségletek.
Fizikai változás és leépülés: a fiziológiai szükségletek, diéta, rendszeres életmód
felé irányulás elveszi a lehetőséget több aktivitástól.
Gyors technikai fejlődés: az elavultság érzése is frusztráló hatással lehet, ám a
mentális tapasztalatokban szerzett gazdaság ezt kompenzálja.
Fenyegetettségek, kötöttségek: pl. állástalanság is szorongáskeltő, s csökkenti az
egyéb tevékenységek irányába mutatott érdeklődést.
Az idősödés során a szorongás egyre általánosabbá válik, ebből fakadhat
konzervativizmus, pszichológiai rugalmatlanság, védekezésképpen. Az
öregedéssel kapcsolatos alkalmazkodási zavarok, szorongáskeltő forrásokként az
2 Ezt támaszthatja alá a korábban bemutatott kertészkedő férfi esete, aki már nyugdíjazása előtt jóval elkezdte a kertje
ápolását, hosszú évekig fejlesztette, s nyugdíjas éveire a hobbiból vált egész napos elfoglaltság.

alábbiakat nevezi meg Ranschburg: „1. pszichológiai károsodás érzése, 2.
boldogtalanság; 3. szociális kielégületlenség; 4. Én-azonosság hiánya, 5. Fizikai
aggodalmak.”
Ám ezek többségében szociális és egészségügyi jellegű okok, és nem feltétlenül
járnak együtt az évek magas számával. Az időskori jelentős teljesítmények
kiaknázására, s a szociális, egészségügyi hátráltató tényezők kiiktatására irányuló
törekvések hiányoznak a társadalomból. (Ranschburg, 41-46.o.) Ezek hiányában
és az időskori motivációra ható tényezők megértése nélkül az önkéntességre
buzdítása nem biztos, hogy sikerrel jár. Pedig az időskori aktivitás megtartása
kiemelkedő fontosságú, s az aktivitás egyik jó formája az önkéntesség.
Az időskori depresszió és szorongással kapcsolatos prevenciós munka fő
irányvonalai szociális területeken:
„ - a társadalmi alkalmazkodási készség megtartása,
– a szociális (és egyéni) kreativitás megőrzése és az ismeretanyagok hasznosítási
készsége,
– a készségek és tapasztalatok átadásának igénye és képessége
– a szociális „Én” integritásának a lehető legtovábbi megőrzése.” (Pető, 193-
194.o.) Ez a négy ponthoz mond hozzájárulhat, ha az idős ember valamilyen
önkéntes munkát végez.
Következtetések
Nagyon érdekes volt számomra a foglalkozás előkészítése, megtartása. A
hétköznapjaim során kevés alkalmam van időskorúakkal beszélgetni, időt tölteni,
ezért kezdetben izgultam is, hogy fog menni a kommunikáció. A prezentációnk
szerintem jól sikerült, hiszen szép volt a formátum, színes, érdekes képekkel
tarkított volt. Tartalmilag is sok érdekes dolgokat osztottunk meg a résztvevőkkel.
Viszont nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetünk az időskori önkéntességre
magára, több példát hozva, több konkrét bekapcsolódási pontot említve.
Úgy gondolom, érdemes volt a foglalkozást megtartani, hiszen utólag
elgondolkodtam az időskori motiváltság témakörén, s jó volt betekintést nyeri a
kapcsolódó szakirodalomba is.

Felhasznált irodalom:
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
VI. Számú Nyugdíjas Klub Szakmai Protokollja.
https://nyugdijasklub.eoldal.hu/cikkek/szakmai-program/szakmaiprotokoll.
html
Gyuris Tamás (sorozatszerk.): Az idős emberek szociális ellátásának
mentálhigiénés feladatai. Nemzeti Család- és Szociálpolitiai Intézet, Budapest,
2003
Ranschburg Jenő, Dr.: A személyiség és a motiváció alakulás az öregedés
folyamatában és az idős korban. (B. Neugarten és R. Kuhlen gerontopszichológiai
kutatásai nyomán). In: Turgonyai Júlia (szerk) : Időskorúak
önismerete, Családpolitikai Füzetek, 1994
Pető Zoltán: Prevenció és rehabilitáció in: Kovács Mónika (szerk):Időskori
depresszió és szorongás, Springer Tudományos Kiadó, 2003, (193-201. o.)
Riemann, Frith: Az öregedés művészete, Helikon Kiadó
Vári Anna: Nyugdíjasok új utakon. Alkotás – Tanulás – Technológiák. Magyar
Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 2010

 


Esztergályos Attila
ELTE-TáTK Szociálpolitika
MA
2013.01.01.
Idősek és önkéntesség


2
Idősek és önkéntesség
1
A fenti angol nyelvű 2002-es infografikában látni azt, hogy az idősek, (65 év felettiek) száma hogy
alakul a Föld egyes kontinensein. A statisztikából jól látni, hogy az idősödés Európát jelentősen érinti,
és ez a folyamat nem úgy tűnik, hogy meg fog torpanni, sőt erősödni fog a minél fejlettebb
egészségügyi és egyéb rendszereknek köszönhetően. A társadalom egyik legnagyobb kérdése, hogy az
idős emberek többségének milyen lesz az idős kora.
1 http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map6_ver5.pdf Copyright 2006 SASI Group (University of Sheffield)
and Mark Newman (University of Michigan) (2006)

3
Az idősek helyzete mindent összevetve talán még nem volt ilyen kedvező Európában és
Magyarországon a történelem folyamán. A legnagyobb szociálpolitikai rendszerek, a
társadalombiztosítás és a nyugdíj általános, bizonyos szintű védettséget jelent az idős korosztálynak.
A társadalomban az idősek egyfajta privilegizált helyzetben vannak, a nyugdíjat indexálja csak2 az
állam és az időseknek van csak saját fogyasztási kosaruk.
Az idősek és különösen a legidősebb korosztály folyamatosan növekszik hazánkban, ezáltal új jóléti
szolgáltatások épültek ki fokozatosan. Az idős korosztálynak nem csak pénzbeli ellátásra van
szüksége, sőt meglátásom szerint nem elsősorban pénzbelire, hanem természetbeni ellátásra, mivel a
helyzetük speciális. Az szellemi és testi változásokból adódóan sokan tartják az időseket, különösen a
legidősebb időseket, egyfajta gyermeknek, akik hasonló gondoskodást kíván, mint egy kisebb
gyermek. Én nem osztom ezt a nézete, véleményem szerint megfelelő felkészüléssel, szolgáltatásokkal
szinte mindenkinek megadatik a tevékeny, termékeny idős kor és a szociálpolitikának ezt kell
elsősorban elősegíteni megfelelő pénzbeli támogatások mellett olyan szolgáltatások, amik segítik az
idősek mindennapjait és segítik azt, hogy életük végén a kiteljesedést megéljék. Sajnos ettől még
messze vannak a jelenlegi szociális rendszerek.
3
Érdekes kérdés, az idősek aránya hazánkban, a fenti infografikán látni, hogy akár kétszeres eltérés is
lehet az idősek és a nem idősek számaránya között. A időskori függőségi ráta azért is fontos, mert jól
mutatja az a problémát, hogy egyre kevesebb aktív dolgozónak kell eltartania egyre több inaktív idős
2 1997. évi LXXXI. törvény a 63. § társadalombiztosítási nyugellátásról
3 http://www.regionaldata.org/ MTA KTI, saját lekérdezés 2013.01.02.

4
embert.4 Így egyre kevesebb forrás jut egyre több embernek. A források megfelelő allokálásával a
jelenleginél akár jobb ellátórendszert is létre lehetne hozni, azaz erősíteni az idősek öngondoskodását,
aktivitását és elsősorban az otthon közeli szolgáltatásokat kellene fejleszteni5.
Részemről a fenti gondolatok tükrében Bajomi Anna Zsófiával szaktársammal egy idősek nappali
ellátását biztosító intézményt látogattunk meg, Anna ötletére pedig nem csak megfigyelők voltunk,
hanem egy előadást is tartottunk az éppen ott lévő körülbelül 10 idős személynek. Az eredeti tervem
az volt, hogy „szociopolyt” játszatok az idősekkel, viszont elvetettük azért, mert az idősek testközelből
tudják, hogy mit jelent a való életben a „szociopoly” nevű játék, legalábbis ez a sztereotípia él
bennem. Végül Anna ötlete nyomán az időskori aktivitásról készítettünk egy rövid prezentációt.6
Az intézményt a kolléganőm ajánlotta, révén közel lakik hozzá, ellenben nincsen se informális se
formális kapcsolata az intézménnyel és nekem sem volt. Így háttértudás és kapcsolat nélkül készültünk
fel arra, hogy az intézménybe látogassunk.
Az intézmény adatai:
„VI. számú Idősek Klubja
Cím: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 4.
Telefon: 309-5109
E-mail cím: ino5.eszi@chello.hu
Megközelíthető: 153-as és 139-es autóbusszal
Férőhely: 80 fő részére7”
A megkeresés telefonon történt. Elsőre csak egy ott dolgozó kollégát sikerült elérnünk, akik
tájékoztatott arról, hogy a vezető illetékes a témában később sikerült Tamáska Andreával beszélni és
lefixálni 2012 december 18. keddre az időpontot. A nyugdíjas klub sajátos életritmusa miatt kedd
délutánt kaptuk meg, mert akkor vannak a legtöbben a klubban. Délben a Sodexo 5111 konyhájából
kapnak ételt az idősek, ami helyileg maga a klubház, ezután találta alkalmasnak az időpontot Tamáska
Andrea vezető.
4 Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (429–447. o.) Augusztonovics Mária : Népesség, foglalkoztatottság,
nyugdíj
5 A. Walker "Öregedés Európában - kihívások és következmények" Bevezető előadás (elhangozott az Ageing in
Europe - European Ageing konferencián, részletek) Esély 1999
6 https://s3.amazonaws.com/0103.static.prezi.com/export/2013/01/02/idosek-v2-gq26ulysvdy4.zip itt
letölthető és elérhető az előadás prezentációja
7 http://www.bp11.hu/page.php?template=idosek_klubja 2013-01-02

5
Az előadásra a felkészülést megkönnyítette a 2010-es szakmai beszámolója a klubnak, miszerint :
„2010-ben a klub kihasználtsága 110%, ennek ellenére 4 főt tudtunk ellátásba venni a 2009-es
évben várólistán rögzített személyek közül. A klub iránti érdeklődés tovább emelkedett,
jelenleg 17 fő nappali ellátásra, további 1 fő csak étkeztetésre vár.
A klub ellátottjait tekintve 90 %-ban öregségi nyugdíjjal rendelkező lakosokból áll. 10%-ban
rokkantnyugdíjjal rendelkező inaktív lakosokból
Tevékenységek :
- Étkeztetés
- Gondozói tevékenység
- Fizikai állapot fejlesztése
- Egészségügyi felmérések-prevenciós foglalkozások
- Kognitív képességek, készségek fejlesztésére irányuló gondozások
- Szórakozás-művelődés
- Kirándulások, karitatív tevékenységek
- Emocionális- mentális képességek fejlesztése
- Szociális ügyek intézése, információnyújtás
- Intézményi kapcsolattartás’8
A fent kiemelt tevékenységek kapcsolódtak az előadásunkhoz elsősorban és 2012 az „aktív
időskor” éve is volt. Előadásunkat közösen készítettük elő az eddigi önkéntes tapasztalataink
alapján. Anna elsősorban külföldön volt önkéntes, én pedig a Vöröskeresztnél és az UNICEF
Magyar Bizottságánál vagyok önkéntes különböző, szociálpolitikát érintő projektekben,így
8 https://nyugdijasklub.eoldal.hu/cikkek/szakmai-program/2010-es-ev-szakmai-beszamoloja.html
készítette : Tamáska Andrea 2010 megtekintve 2013-01-02

6
gazdag tapasztalatunk volt. Nem csak egy passzív előadást szerettünk volna készíteni, hanem
élményekkel, videókkal, gazdagon illusztrált körképet az önkéntességről azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy ha esetleg valakiben fel tudjuk kelteni az érdeklődést akkor felkészüljünk
konkrét elérhetőségekkel. Gondoskodtunk a „marketingről” is, előre készített Anna egy pár
mondatos összefoglalót, hogy legyen fogalmuk a klubtagoknak arról, hogy mire szeretnénk
felhívni a figyelmüket és az esetleges érdeklődők ne maradjanak le a programról. A
kolléganőm a következő felhívást küldte el
„Utazás és önkéntesség - nem csak időseknek!
A délutáni foglalkozás során szeretném megosztani a klubba járókkal, hogy milyen színes
élményekben volt részem Európa különböző pontjain, különféle önkéntes programokban való
részvételem során. A képvetítéssel tarkított bemutató után szeretném megismertetni a
résztvevőkkel, hogy milyen önkéntes lehetőségek várják az időseket, mint például Grundtvig
projektek, melynek keretében időskorú önkénteseket becsatlakozhatok egy-egy külföldi
szervezet munkájába, a projekt során az önkéntesek külföldi tartózkodását az
előkészítésétől a megvalósításon át az értékelésig végigkísérik és segítik a fogadó és küldő
szervezetek.
A délután második felében egy könnyedebb, beszélgetős, élménybeszámolós irányt venne a
foglalkozás, hiszen szeretném, ha résztvevők is mesélhetnének szép utazási élményeikről,
esetleges önkéntes tapasztalataikról.
„ 9
A Gazdagréti Lakótelep speciális helyzetben van, az 1980-as évek közepén épült, akkor modernnek
számító házgyári elemekből összeállított tömbházak, mintegy 30 évvel később az eredeti lakók már
nyugdíj korhatár környékén járnak, így várhatóan egyre több nyugdíjas lesz a lakótelepen, jelenleg
mintegy 12 ezren élnek a lakótelepen.10 Az idősek klubjának befogadó képessége eltörpül az idősek
számához képest, bár így is több mint 100%-os a kihasználtsága. Az intézmény jól megközelíthető,
mivel a Gazdagréti lakótelep közlekedési központjától és boltjaitól nem messze található.
9 Bajomi Anna Zsófia rövid leírása
10 http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdagr%C3%A9t (2013-01-03)

7
1. ábra11
A lakótelepi idős nyugdíjasokról sajnos nem volt ez idáig saját élményem, csak a sztereotípiámból és a
„Szomszédok” című kultikus sorozatból merítettem. Annával úgy gondoltuk, hogy lehetőleg minél
több képet és videót, minél látványosabban adjunk elő, mivel a figyelemfelkeltés volt az elsődleges
célunk. Így került a Vöröskereszt Ifjúsági szervezete által készített videó egy Vöröskeresztes táborral
kapcsolatban és bemutattok a már más médiákban játszott „higgyünk a nullában” című UNICEF
Magyar Biztosság által forgatott 4 perces videót. A képeket Anna a saját önkéntességével
kapcsolatban készítette és mutatta be. Úgy gondoltuk, hogy az előadást úgy építjük fel, hogy az elején
felvázoljuk az önkéntességet, mint fogalmat, majd az önkéntesség nemzetközi mivoltára térünk ki,
ahol néhány ismert példát fogunk elmondani, majd felváltva elmeséljük a saját élményeinket. Majd
ezután az Újbudai önkéntesség lehetőségekről beszülünk, konkrét elérhetőségekkel is ezáltal az
előadás végén meg is teremtenénk a lehetőséget arra, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését el is
tudjon indulni.
11 Google Maps program által generált műholdkép A szövegbuborék mutatja a helyszínt.

8
2012-12-18-án délre mentünk, az előzetes egyeztetésnek megfelelően. Az idősek klubja jól
megközelíthetően a központban van, bent barátságos frissen festett klubhelység fogadott minket, ami
kb 100nm+ iroda, konyha és mosdó részleg. Az ebédet végig ültük, majd a az előadásra készülve az
ebéd után az idősek leültek velünk szembe, körülbelül 10-en. az épület a berendezési tárgyak tökéletes
állapotban voltak, egy nagyképernyős LCD-tv segítségével tudtuk az előadást kivetíteni így mindenki
tökéletesen láthatta.
Az előadást az előzetes megbeszélésnek megfelelően ketten felváltva tartottuk, lehetőséget adva arra,
hogy interaktív legyen az előadás, tehát nem csak a végén lehetett a gondolatokat elmondani, hanem
végig nyitottak voltunk a közönségre. A közönségre láthatóan nagy hatást gyakoroltak a videók és a
képek, főleg az UNICEF Magyar Biztosság által készített „higgyünk a nullában” című videó12. Ahol
felkavaró háborús jelenetekkel kissé hatásvadász módon az UNICEF támogatást szeretne kérni az
emberektől. Az előadás után lehetőségünk volt még maradni és beszélgetni az idősekkel. Volt egy
hölgy aki, azt mondta hogy hozzá szoktak bekopogtatni adományt kérni mindenféle szervezetek, itt
elcsúszott a kommunikáció, mert azt hittük, hogy arra utal, hogy idegenek kicsalják a pénzét (ismét
áldozatul estem a saját sztereotípiáimnak). De tisztáztuk, hogy szomorúnak tartja, hogy egy Európai
12 http://www.youtube.com/watch?v=3k00If-5Pq4

9
Uniós országban ételre gyűjtenek civil és egyházi szervezetek. A hallgatóságból egy idős bácsi, egy
Ady verset idézett erre szó szerint pontosan témába vágva , ami számomra, számunkra olyan meglepő
volt hogy sajnos a címét már nem is figyeltük. A vöröskeresztes hátrányos helyzetű gyermekek
táboroztatásáról is beszéltünk. Elmondtam, hogy a cigányság kirekesztett, deprivált helyzetének
megfelelően felül voltak reprezentálva számarányukkal a cigány gyermekek a táborban13. A
beszélgetés sajnos, az eredetik tervekkel ellentétben a cigányság helyzetének elemzésébe torkollott, és
az önkéntesség háttérbe szorult.
2. ábra14
Itt szembesültünk azzal, hogy a jelenlévő idősek úgy látják, hogy a munkahely elvesztése és a nem
megfelelő adoptálódás okozta a cigány népcsoport lecsúszását. Az idősek egy része sztereotípiával
rendelkezik a cigánysággal kapcsolatban. A célunk nem a meggyőzés volt ezért meghallgattuk a régi
emlékeiket. Egy idős hölgy említette, hogy 50 évvel ezelőtt a mostani Illatos út környékén tanított és
említette, hogy régen teljesen más volt a világ.
Sajnos az eredeti célunkat nem sikerült megvalósítani, azaz önkénteseket megnyerni valamelyik
projekthez. Az idős emberek elmondták, hogy ők már öregek ahhoz, hogy önkéntesek legyenek és
13 NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA
– MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK – (2011–2020) Budapest, 2011. november
14 Saját készítésű fotó az előadáson

10
egyfajta lemondást tapasztaltam közöttük, nem bíznak a képességeikben, ami sok mindenből adódhat.
Utólag értékelve, lehet nem a legjobb döntés volt, hogy mi, mint fiatalok a saját példánkat mutattuk
be, lehet, hogy más idős emberek példáját is be kellett volna mutatni, így stimulálva az időseket. Talán
nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni arra, hogy meggyőzzük őket, hogy az életkor előrehaladtával
értékes erőforrásai a társadalomnak.15 Tehát először meg kellett volna erősíteni az időseket abban,
hogy cselekvő aktív emberek még mindig, és a cselekvés az egészségükre és mentális állapotukra is
jótékonyan hatat. Természetesen ez nem 1 foglalkozás lett volna, hanem egy komplett szakmai
program, amire sajnos se időnk se erőforrásunk nem volt. Így sajnos kézzelfogható eredmények
nélkül kellett távoznunk.
Viszont nagyon jó volt beszélgetni az idős emberekkel, átélni, hogy ők hogy látják a saját és más
emberek helyzetét, bár szerintem kissé pesszimista a megközelítésük. Remélhetőleg ők is örültek
annak, hogy megjelentünk ismeretlenül és meséltünk nekik olyan dologról, amiről esetleg nem is
tudtak, hogy önkéntesség, például a véradás, idegen gyermek tanítása szívességből.
15 Üzenet a társadalomnak az öregedésről Készült a Soros Alapítvány megbízásából a WHO szakmai tanácsaival.
1999

11
Források:
http://www.worldmapper.org/posters/worldmapper_map6_ver5.pdf Copyright 2006 SASI Group
(University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan) (2006)
1 1997. évi LXXXI. törvény a 63. § társadalombiztosítási nyugellátásról
1 http://www.regionaldata.org/ MTA KTI, saját lekérdezés 2013.01.02.
Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (429–447. o.) Augusztonovics Mária : Népesség,
foglalkoztatottság, nyugdíj
1 A. Walker "Öregedés Európában - kihívások és következmények" Bevezető előadás (elhangozott az
Ageing in Europe - European Ageing konferencián, részletek) Esély 1999
1 https://s3.amazonaws.com/0103.static.prezi.com/export/2013/01/02/idosek-v2-gq26ulysvdy4.zip itt
letölthető és elérhető az előadás prezentációja
1 http://www.bp11.hu/page.php?template=idosek_klubja 2013-01-02
https://nyugdijasklub.eoldal.hu/cikkek/szakmai-program/2010-es-ev-szakmai-beszamoloja.html
készítette : Tamáska Andrea 2010 megtekintve 2013-01-02
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gazdagr%C3%A9t (2013-01-03)
NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA
– MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK – (2011–2020) Budapest, 2011.
november
Üzenet a társadalomnak az öregedésről Készült a Soros Alapítvány megbízásából a WHO szakmai
tanácsaival. 1999